image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Tin nổi bật

2022 © TRƯỜNG THCS NGUYỄN MAI
Địa chỉ: ấp 7, xã Khánh Tiến, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau

Đăng nhập hệ thống